Planificació i seguiment de Mercat Lliure d'Electricitat

ofereix els següents serveis dins del seu programa de seguiment d'instal·lacions de cogeneració acollides al règim especial: