Consultoria energètica

En les auditories de projectes, acostuma a exercir les funcions d'enginyeria consultora de la Propietat, generalment en projectes contractats per aquesta, clau-en-mà. El seguiment es realitza des de les fases inicials o de contractació de la planta fins a la recepció final.

L'auditoria d'instal·lacions en servei s'ajusta a les necessitats de cada cas en concret però sol incloure les següents activitats: